Alpska šola

Že nekaj sezon se v našem klubu trudimo, da bi programe izpopolnili in jih naredili takšne, da bo otrok kar najbolje napredoval, se športno razvijal, pridobil smučarka znanja in se mogoče razvil v tekmovalnega smučarja. Tudi v letošnji sezoni smo uvedli spremembe, saj izvajamo programe v različnih starostnih kategorijah, kot tudi različne programe z vidika intenzivnosti. Tako želimo vadbo kar najbolje približati potrebam in željam vašega otroka.

 VRTCI 3 – 4 leta

CILJ
Razvoj osnovne motorike skozi igro in elementarne vaje, navajanje otroka na delo v skupini.
KOLIČINA
Vadba 1x tedensko po 1 uro.
TERMINI VADB
Ponedeljek 17 – 18 h –> Šoštanj (mala telovadnica OŠ KDK Šoštanj)
Sreda 17 – 18 h –> Velenje (telovadnica C stavbe ŠCV)
PROGRAM
Vadba osnovne motorike preko igre – osvajanje različnih naravnih oblik gibanja (plazenja, lazenja, skoki, plezanja, teki,…), iger in drugih športnih znanj.
mesec
3 meseci
sezona
15€ 30€ 80€

ALPSKA ŠOLA 5 – 8 let

CILJ
Razvoj osnovne motorike, spoznavanje z različnih športnih znanj, navajanje otroka na delo v skupini.
KOLIČINA
Vadba 2x tedensko po 1 uro
TERMINI VADB
Torek 16 – 17 h –> jezero ali OŠ Pesje
Četrtek 16 – 17 h –> jezero ali OŠ Pesje
PROGRAM
Telesni razvoj ter celostno razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pridobivanje različnih gibalnih izkušenj s prvinami gimnastike, atletike, iger z žogo in ostalih moštvenih iger, razvijanje koordinacije z enostavnejšimi gibalnimi nalogami, uporaba različnih športnih rekvizitov, spremljanje telesnih značilnosti, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.
mesec
3 meseci
sezona
35€ 90€ 270€

ALPSKA ŠOLA 9 – 14 let in AKTIVNA SKUPINA

Otroci v alpski šoli se lahko v zimskih mesecih priključijo aktivni skupini pri izvajanju aktivnosti na snegu.

CILJ
Razvoj specifičnih gibalnih vzorcev pri različnih športih, s poudarkom na smučanju, razvoj športnika kot celota.
KOLIČINA
Vadba 2x tedensko po 1 uro; vsako drugo soboto športna sobota (9-12h)
TERMINI VADB
Torek 17 – 18 h –> jezero ali OŠ Pesje
Četrtek 17 – 18 h –> jezero ali OŠ Pesje
Vsako drugo soboto športne aktivnosti 9-12h
PROGRAM
Razvijanje bazične motorike, spoznavanje s širokim spektrom športa, s poudarkom na gimnastiki in atletiki, kot tudi na moštvenih igrah. Cilj je osvojiti čim več različnih gibalnih vzorcev, koordinacijo, splošno pripravljenost, odpraviti morebitne deficite v razvoju ter pripraviti otroka na smučanje. Izvaja se testiranje pred in po sezoni.
PROGRAM NA SNEGU
Poudarek je predvsem na Izboljšanju in izpopolnjevanju smučarske tehnike ter širjenju smučarskega znanja. Namenjeno otrokom, ki želijo globlje smučarsko znanje, usmerjeno predvsem v razvoj vsestranskih sposobnosti, izboljšanju in izpopolnjevanju smučarske tehnike, spoznavanju različnih terenov ter ne želijo tekmovati.
TERMINI TRENINGA NA SNEGU
Ponedeljek 13 – 16 h
Petek 13 – 16 h
Sobota 9 – 12 h
Nedelja 9 – 12 h

 Prisotni samo na VADBI

mesec
3 meseci
sezona
35€ 90€ 270€

Prisotni na VADBI in SNEŽNIH TRENINGIH

LETNI DEL (sep–nov, apr–jun)
ZIMSKI DEL (dec–mar)
mesec
3 meseci
mesec
4 meseci
35€ 90€ 90€ 320€